EMB test

(energetisch morfologische bloedtest)

 

Door ons bloed stroomt dagelijks 7000 liter bloed. Het bloed vervoert zuurstof, voedingsstoffen en afvalstoffen.  Tevens is bloed een temperatuurregelaar en het middelpunt van ons afweersysteem. 

 

Middels een EMB test kunnen we niet alleen de klinische en microscopische informatie uit het bloed ophalen maar ook de energetische informatie. 

Al deze informatie samen geven dan ook een uitgebreid gezondheidsrapport.

 

Een EMB test is een testmethode waarbij er door middel van een vingerprik (capillair) bloed wordt afgenomen en vervolgens wordt opgestuurd naar een laboratorium waar het onderzocht wordt.

 

Er wordt o.a. gekeken naar vitamine- mineralen statussen, parasitaire en schimmel belastingen maar ook naar bijv energetische voedingsintoleranties, hormonale verstoringen, neurotransmitters en de ontgiftingscapaciteit. 

 

Door alle parameters te bekijken kunnen we vaak de rode draad ontdekken die ten oorzaak liggen aan de klachten.

voorbeeld; Microscopisch bloedonderzoek

 

 

De onderstaande verstoringen kunnen worden aangetoond dmv de EMB test;

 • Vrije radicaal belasting
 • Leverbelasting
 • Darmverstoring (gedifferentieerd naar mycotische & dysbiotische belasting)
 • Parasietbelasting
 • Adrenale Status
 • pH balans
 • B12-status
 • Vitaminenpanel
 • Mineralenpanel
 • Spoorelementenpanel
 • Toxische belasting 
 • Virale belasting
 • Bacteriële belasting
 • Geopatische stress
 • Pancreasinsufficiëntie

 

Tevens worden de reguliere waardes gemeten en geanalyseerd:

 • Trombocyten (aantal bloedplaatjes)
 • Rode bloedcellen (erytrocyten)
 • Witte bloedcellen (leukocyten)
 • Hemoblobine (Hb)
 • Hematocriet (Ht)
 • Mean Corpuscular Volume (MCV)
 • Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC)

voorbeeld; Energetische pathogeen belasting

Bij afname  van een EMB test ontvang je na enkele weken van mij het uitgebreide testresultaat. Tevens ontvang je een bestand met uitleg over de verschillende uitgekomen parameters. 

Omdat deze beide erg uitgebreid zijn ontvang je tevens een behandelplan met daarin een kleine samenvatting van de uitslag met een advies. 

Het advies bestaat uit een voedingsadvies, een beweegadvies en een suppletieadvies met een duidelijk kostenoverzicht. 

In een tweede consult bespreken we de uitslag en het behandelplan. 

 

Disclaimer

De EMBtest BV levert intercollegiale consulten o.b.v. een intakeformulier en ingestuurd materiaal. EMBtest BV levert uitsluitend consulten aan aangesloten therapeuten. Het consult bestaat uit verschillende onderdelen. De insturende therapeut is hoofdbehandelaar en bepaalt het verdere beleid. De waarden die weergegeven worden kunnen niet 1-op-1 vergeleken worden met een reguliere bloedtest. Bijvoorbeeld: Voor vitamine B12 kan er regulier een normale waarde zijn, terwijl dit EMB consult een deficiëntie aangeeft. EMBTest BV doet metingen, vaststellingen, onderzoeken en behandeladvies uitsluitend met instemming van de cliënt. Deze vervangen echter niet de diagnostiek, verpleging en verzorging van de reguliere gezondheidszorg. Metingen, bevindingen, onderzoek en adviezen n.a.v. van dit EMB consult vallen onder complementaire zorg. De adviezen die worden geven hebben een energetische en/of holistische insteek. De hiervoor beschreven werkwijze als zodanig is grotendeels niet wetenschappelijk onderzocht en vervangt zeker ook niet het reguliere bloedonderzoek. De suppletie-adviezen die worden gegeven zijn vaak wel wetenschappelijk onderzocht en onderbouwd.